next
Územný plán obce Bádice
UPNO Badice
hrusovany erb
Širšie vzťahy

Bádice sú typ vidieckeho sídla, ktoré sa nachádza na rozhraní poľnohospodárskej a lesnej krajiny. Dominantný prvok územia je horský masív Tríbeča, ktorý sa tiahne východnou časťou katastra a ovláda celý priestor. Najvýznamnejším a určujúcim urbanistickým prvkom územia je Topoľčianska os, ktorá prepája obec s okresným a súčasne krajským sídlom Nitra ako aj s mestom Topoľčany - os sa však nachádza mimo samotnej obce, a preto obec dostáva osobitný individuálny charakter s vylúčením akéhokoľvek tranzitu dopravy.

1/7
  down