Tukový priemysel Nitra
foto: archív AK CS-P
Tukovy priemysel
1/4