Kostol Výčapy-Opatovce  
   
   
   
     
     
     
     
 
bytové domy
architektúra Milan Csanda; Skyba, Piterka
HIP Marián Piterka
projekt/realizácia 2006-8/2008-10+vo výstavbe
foto Igor Trombitáš
     
     
logo