Drexler  
    dom smutku
    dom atrio D
    vila v
      DomJ
    mood
      drexler
   
 
polyfunkčný objekt
architektúra Norbert Dúbravský, Milan Csanda
HIP Milan Koniar
projekt/realizácia 2012-3/2014-5
      vila g
     
logo