Marián Piterka

pôsobí v Nitre
od ukončenia
Stavebnej fakulty
STU v Bratislave roku 1995
1996-9
pôsobil v ateliéri In antis
1999-2006
pôsobil vo vlastnom ateliéri
Iná architektúra
2002
Autorizačné osvedčenie SKSI
2006
spolu Milanom Csandom
založil vlastnú
architektonickú kanceláriu
2007
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov

   
projekty      
     
spoluprace      
       
       
       
       
   
       
       
logo