Milan Koniar

ukončil Stavebnú fakultu STU v Bratislave v roku 1990
1992-6
pôsobil v Žiline v projekčnej kancelárii Proma.
V Nitre pôsobí od 1996
1996-2002
pôsobil v ateliéri San-Huma'90
1998
Autorizačné osvedčenie SKSI
2002-6
pôsobil v ateliéri
AK Ing. arch. Juraj Polyák
2008
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov

   
projekty      
     
spoluprace      
       
       
       
       
   
       
       
logo