Milan Csanda

pôsobí v Nitre
od ukončenia
Fakulty architektúry STU
v Bratislave roku 1996.
1996-7
pôsobil v ateliéri In antis
1997-2003
pôsobil v ateliéri San-Huma'90
2003
Autorizačné osvedčenie SKA
2003-6
pôsobil v ateliéri
AK Ing. arch. Juraj Polyák
2006
spolu Mariánom Piterkom
založil vlastnú
architektonickú kanceláriu

   
projekty      
     
spoluprace      
       
       
       
       
   
       
       
logo