ARCHITEKTONICKÝ
KONCEPT>
kontext prostredia,
predstavy stavebníka
v súhre
súčasnej architektúry,
racionálnej dispozície
a optimálnych
stavebných konštrukcií

URBANISTICKÝ
KONCEPT>

v pochopení
urbanistického vývoja,
identifikáciou daností
súčasnosti
hľadáme a navrhujeme
podmienky pre optimálne
alebo aj odvážne
možnosti
budúcnosti

   
     
     
     
       
       
       
     
 
     
     
logo